امروزه، و مخصوصا با پیشرفت تکنولوژی، یکی از بزرگترین و اساسی ترین معضلات موجود در میان والدین و مراقبان کودک، بحث استفاده ابزاری از کودکان است. استفاده ابزاری از کودکان ضربات بزرگی به آن ها وارد کرده و در بزرگسالی نیز زندگی اجتماعی آن ها را دچار اختلال می کند.

اگر شما نیز علاقه دارید تا در مورد این معضل بیشتر بدانید، در این مقاله قصد داریم تا با بررسی دقیق مفهوم استفاده ابزاری از کودکان، و نتایج ناگوار آن بر روی کودک، شما را با این معضل اجتماعی بزرگ بیشتر آشنا کرده تا خدایی ناکرده خودتان و یا اطرافیانتان دچار این موارد نشوید.

منظور از استفاده ابزاری چیست؟

استفاده ابزاری از کودکان اصطلاحی است که برای توصیف استثمار کودکان به منظور دستیابی به یک نتیجه یا هدف خاص استفاده می شود. این نوعی کودک آزاری و استثمار است که از آغاز تمدن وجود داشته و امروزه نیز در بسیاری از نقاط جهان رواج دارد.

استفاده ابزاری از کودکان می تواند اشکال مختلفی داشته باشد. در برخی موارد، شامل استفاده از کودکان به عنوان وسیله ای برای دستیابی به یک هدف یا نتیجه خاص است. این می تواند شامل استفاده از آنها به عنوان منبع کار یا برای اهداف دیگری مانند گدایی یا دزدی باشد. در موارد دیگر، شامل استفاده از کودکان به عنوان ابزاری برای دستیابی به یک هدف یا نتیجه خاص است، مانند استفاده از آنها برای دسترسی به یک حلقه اجتماعی خاص یا برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی.

استفاده ابزاری در چه موقعیت ها و کشورهایی متداول تر است؟