تنظیم خواب نوزاد کاری است که هر والدینی وظیفه دارد تا یاد بگیرد و حتماً وقتی برای آموزش دیدن بگذارد تا کودک خواب با کیفیت و راحتی داشته باشد. چه چیزی بالاتر و بهتر از این که به سلامتی جسمی و روانی فرزندمون توجه لازم رو داشته باشیم و از این نعمت که زندگی و خداوند به پدر و مادر داده است بهترین مراقبت ها را داشته باشیم.

تنظیم خواب نوزادان در ماه های اولیه به دنیا آمدن کودک کاری است بسیار مهم برای مادر و پدر فرزند، چرا که اگر فرزند شما تایم خواب درست و به موقعی نداشته باشد اذیت و کلافه می شود و هم شما را اذیت خواهد کرد. راه کار های زیاد و آسانی برای این کار وجود دارد که خیال شما را راحت می کند بابت این قضیه و ما به شرح هر کدام یک از این روش ها می پردازیم.