همانطور که همه ما می دانیم، انسان موجودی اجتماعی است. بدون اجتماع، زندگی انسان به طور کامل مختل می شود و برای رسیدن به اهدافش، نمی تواند از کسی کمک بخواهد. بدون اجتماع، یادگیری خاصی در انسان صورت نمی گیرد و یا حتی در صورت یادگیری نیز، این آموخته به فرد دیگری منتقل نمی شود و بنابراین، جهان دچار کم و کاستی و کاهش سرعت می شود. به طور خلاصه تر، انسان بدون اجتماع، حتی در صورت داشتن توانایی زنده ماندن، انسان بی فایده و بدون بازده ای است.

حال، این انسان، برای آن که بتواند در جامعه به درستی به داد و ستد و زندگی روزمره اش بپردازد، نیاز دارد تا با یک سری از قوانین و اصول اجتماعی موجود در جامعه اش آشنایی داشته باشد تا در هنگام مواجهه با آنان دچار سردرگمی و هرج و مرج ذهنی نشود. اما از آنجایی که این اصول و قوانین در هر جامعه ای با جامعه دیگر متفاوت است، نمی توان از یک سری روند های جهانی برای بهبود هر نوع روابط اجتماعی استفاده کرد.

در این مقاله خاص و کامل وبسایت، قصد داریم تا با بررسی سه آموزش درخواست مودبانه، عذر خواهی و تشکر، شما و به خصوص فرزند شما را در داشتن روابط اجتماعی قوی تر راهنمایی کنیم. همچنین، در طول مقاله نیز به بررسی چند تکنیک ساده برای آموزش ساده تر این روابط اجتماعی به فرزندان خود خواهیم پرداخت.

روابط اجتماعی چیست؟

قبل از آن که به بررسی و آموزش این سه مورد بپردازیم، باید با مفهوم عمیق تر و دقیق تر روابط اجتماعی بیشتر بپردازیم. به طور کلی، و از نظر علمی، به هر گونه رابطه میان دو یا چند نفر در یک جامعه را روابط اجتماعی می گویند. اصول و قوانین موجود در روابط اجتماعی، توسط عوامل بسیار زیادی تعیین می شوند و در طول زمان نیز متغیر است. از آن جایی که بررسی عوامل تعیین کننده روابط اجتماعی موضوع این مقاله نیست، در این بخش به بررسی این موارد نمی پردازیم.

در طول روز، انسان به دلیل تعامل داشتن با محیط، باید از بسیاری از این اصول تعیین شده پیروی کند تا بتواند هم از جامعه استفاده ببرد و هم به افراد جامعه سود برساند. از مهم ترین و پرکاربردترین آموزش هایی که هر فردی، به خصوص کودکان، باید با آن آشنایی داشته باشد، آموزش های عذرخواهی، تشکر کردن و درخواست کردن مودبانه است، که در ادامه به بررسی تک تک هر مورد می پردازیم.

همچنین، این نکته را نیز در نظر داشته باشید که اگر قصد دارید این موارد را به فرزندان خود آموزش دهید، بهترین راه، انجام آن ها است. با انجام این فعالیت ها به روش درست، فرزند شما نیز از شما الگوبرداری کرده و به فردی موفق در جامعه تبدیل می شود.

آموزش های درخواست مودبانه و عذر خواهی و تشکر

 حال که به طور کلی با روابط اجتماعی آشنایی پیدا کردیم، نوبت به بررسی تک به تک هر کدام از این روابط اجتماعی می رسد:

  1. آموزش درخواست مودبانه: