تغذیه خوب برای رشد جسمی و ذهنی کودکان ضروری است. خوردن یک رژیم غذایی متعادل که شامل انواع غذاها از همه گروه های غذایی باشد به رشد و تکامل مناسب کودکان کمک می کند. همچنین به آن‌ها کمک می‌کند وزن سالمی داشته باشند و عادات غذایی سالمی را ایجاد کنند که می‌تواند برای تمام عمر باقی بماند.

در این مقاله کامل و مفصل قصد داریم تا با بررسی نمودار قد و وزن کودکان و همچنین، ارائه چند نکات در مورد تغذیه کودکان، شما را در داشتن کودکی سالم و قوی راهنمایی کنیم.

قد و وزن استاندارد کودکان

 1. زمان تولد

قد و وزن نوزادان دختر و پسر در زمان تولدشان معمولاً با هم یکی نیست و ممکن است روند وزن‌گیری و قد آنها شامل موارد زیر باشد:

 • دخترها: وزن دخترها به طور میانگین بین ۲ کیلو و ۹۴۰ گرم تا ۳ کیلو و ۵۳۰ گرم متغیر است. قد آنها نیز در حدود 50 سانتی متر است.
 • پسرها: پسرها بین ۳ تا ۳ کیلو و ۶۷۰ گرم وزن دارند و قد آنها در حدود ۴۸ سانتی‌متر و نیم تا ۵۱ سانتی‌متر است.

 1. سه ماهگی
 • دخترها: از نظر استاندارد، وزن دخترها در این سن در حدود ۵ کیلو و ۳۵۰ گرم تا ۶ کیلو و ۳۵۰ گرم است و قد آنها در حدود 58 تا 61 سانتی متر خواهد بود.
 • پسرها: وزن کودکان پسر در سه ماهگی بین ۵ کیلو و ۸۹۰ گرم تا ۶ کیلو و ۸۹۰ گرم است. قدشان نیز در حدود 59 تا 63 سانتی متر است.

 1. شش ماهگی
 • دخترها: وزن کودکان شش ماهه معمولاً بین ۶ کیلو و ۷۱۰ گرم تا ۷ کیلو و ۹۳۰ گرم است. قد تقریبی آنها نیز در حدود 64 تا 67 سانتی متر است.
 • پسرها: وزن کودکان پسر در شش ماهگی‌‌شان بین ۷ کیلو و ۳۴۰ گرم تا ۸ کیلو و ۵۲۰ گرم خواهد بود و قد آنها در حدود 66 تا 70 سانتی متر است.

 1. نه ماهگی
 • دخترها: وزن دخترها در ۹ ماهگی بین ۷ کیلو و ۵۷۰ گرم تا ۸ کیلو و ۹۳۰ گرم است. قد آنها نیز در حدود 68 تا 72 سانتی متر است.
 • پسرها: وزن کودکان پسر ۹ ماهه بین ۸ کیلو و ۲۵۰ گرم تا ۹ کیلو و ۵۷ گرم است. قد آنها نیز در حدود 70 تا 74 سانتی متر است.

 1. یک سالگی
 • دخترها: وزن کودکان دختر در ۱۲ ماهگی بین ۸ کیلو و ۲۵۰ گرم تا ۹ کیلو و ۷۰۰ گرم است و قد آنها در حدود 72 تا 76 سانتی متر است.
 • پسرها: کودکان پسر در سن ۱۲ ماهگی وزنی بین ۸ کیلو و ۹۸۰ گرم تا ۱۰ کیلو و ۳۸۰ گرم خواهند داشت و قد آنها در حدود 74 الی 78 سانتی متر است.

 1. هجده ماهگی
 • دخترها: در ۱۸ ماهگی کودک شما بین ۹ کیلو و ۴۰۰ گرم تا ۱۱ کیلو و ۱۰۰ گرم وزن و در حدود 78 الی 83 سانتی متر است.
 • پسرها: کودکان پسر نیز در این سن بین ۱۰ کیلو و ۲۰۰ گرم تا ۱۱ کیلو و ۸۰۰ گرم وزن و در حدود ۸۰ سانتی‌متر و نیم تا ۸۴ سانتی‌متر و یک میلی‌متر قد دارند.

 1. دو سالگی
 • دخترها: یک فرزند دختر ۲۴ ماههٔ معمولاً وزنی بین ۱۰ کیلو و ۶۰۰ گرم تا ۱۲ کیلو و ۵۰۰ گرم دارد و قد او در حدود 84 تا 89 سانتی متر است.
 • پسرها: کودکان پسر در ۲۴ ماهگی معمولاً وزنی بین ۱۱ کیلو و ۲۰۰ گرم تا ۱۳ کیلو و ۱۰۰ گرم دارند و قد آنها نیز در حدود 85 الی 90 سانتی متر است.

 1. سه سالگی
 • دخترها: کودکان دختر در این سن وزنی بین ۱۲ کیلو و ۹۰۰ گرم تا ۱۵ کیلو و ۲۰۰ گرم دارند و قد آنها حدود 91 الی 97 سانتی متر است(در حدود یک متر)
 • پسرها: در این سن کودکان استاندارد پسر بین ۱۳ کیلو تا ۱۵ کیلو و ۶۰۰ گرم وزن دارند و قد آنها در حدود ۹۲ سانتی‌متر و ۷ میلی‌متر تا ۹۸ سانتی‌متر است و تا یک متر نیز می رسد.

 1. چهار سالگی
 • دخترها: در چهار سالگی کودکان دختر بین ۱۴ کیلو و ۶۰۰ گرم تا ۱۷ کیلو و ۵۰۰ گرم وزن داشته و قد آن ها نیز در حدود 98 الی 104 سانتی متر متغیر است.
 • پسرها: در این سن کودکان پسر نیز وزنی بین ۱۵ کیلو و ۱۰۰ گرم تا ۱۷ کیلو و ۷۰۰ گرم دارند و قد آنها در حدود 1 متر الی 105 سانتی متر متغیر است.

 1. پنج سالگی
 • دخترها: یک کودک دختر پنج ساله، وزنی بین ۱۶ کیلو و ۵۰۰ گرم تا ۲۰ کیلوگرم دارد و قد او در حدود ۱۰۵ سانتی‌متر الی 11 سانتی متر است.
 • پسرها: کودکان پسر نیز در پنج سالگی‌شان وزنی بین ۱۷ کیلوگرم تا ۲۰ کیلو و ۳۰۰ گرم دارند و قد آنها نیز در حدود ۱۰۶ تا 112 سانتی متر است.

 1. شش سالگی
 • دخترها: در شش سالگی وزن دختر شما بین ۱۸ کیلو و ۵۰۰ گرم تا ۲۲ کیلو و ۷۰۰ گرم است و قد آنها نیز در حدود ۱۱۱ سانتی‌متر تا ۱۱۸ سانتی‌متر است.
 • پسرها: کودکان پسر نیز در شش سالگی وزنی بین ۱۹ تا ۲۳ کیلوگرم دارند و قدشان در حدود ۱۱۲ تا ۱۱۹ سانتی‌متر است.

 1. هفت سالگی
 • دخترها: کودک دختر در هفت سالگی وزنشان بین ۲۰ کیلو و ۷۰۰ گرم تا ۲۵ کیلو و ۷۰۰ گرم است و قد آنها در حدود ۱۱۸ سانتی‌متر و یک میلی‌متر تا ۱۲۵ سانتی‌متر و نیم است.
 • پسرها: پسر شما نیز در هفت سالگی وزنی بین ۲۱ کیلوگرم تا ۲۵ کیلو و ۸۰۰ گرم دارد و قد او در حدود ۱۱۸ سانتی‌متر و ۴ میلی‌متر تا ۱۲۵ سانتی‌متر و ۷ میلی‌متر است.

 1. هشت سالگی
 • دخترها: در هشت سالگی، وزن استاندارد کودک دختر شما بین ۲۳ کیلوگرم تا ۲۹ کیلو و ۲۰۰ گرم بوده و قد او در حدود ۱۲۴ سانتی‌متر تا 132 سانتی متر متغیر است.
 • پسرها: وزن یک پسر هشت ساله می‌تواند بین ۲۳ کیلو و ۴۰۰ گرم تا ۲۸ کیلو و ۸۰۰ گرم باشد و قد او نیز در حدود ۱۲۴ سانتی‌متر تا ۱۳۲ سانتی‌متر است.

نکات تغذیه ای برای کودکان

تغذیه مناسب برای رشد و تکامل کودکان به بزرگسالان سالم ضروری است. خوردن یک رژیم غذایی متعادل می تواند به کودکان کمک کند وزن سالمی داشته باشند، استخوان ها و ماهیچه های قوی بسازند و از بیماری ها جلوگیری کنند

در اینجا به بررسی چند نکته مهم در کودک شما برای داشتن تغذیه ای سالم می پردازیم:

 1. متعادل کردن وعده‌های غذایی و میان‌وعده‌ها: کودکان باید یک رژیم غذایی متعادل شامل میوه‌ها، سبزیجات، غلات کامل، پروتئین‌های بدون چربی و چربی‌های سالم داشته باشند. سعی کنید در هر وعده غذایی و میان وعده از هر گروه غذایی از انواع غذاها استفاده کنید.
 2. اندازه وعده های غذایی را کنترل کنید: به کودکان خود در مورد اندازه وعده ها آموزش دهید و مطمئن شوید که آنها بیش از حد غذا نمی خورند. آنها را تشویق کنید که وقتی احساس سیری کردند دست از غذا خوردن بکشند و به آنها فشار نیاورید تا بشقابشان را تمام کنند.
 3. با هم غذا بخورید:

 غذا خوردن در خانواده می تواند به کودکان کمک کند تا عادات غذایی سالم را بیاموزند. زمان صرف غذا را در اولویت قرار دهید و از عواملی مانند تلویزیون و تلفن اجتناب کنید.

 1. نوشیدنی‌های شیرین را محدود کنید:

نوشیدنی‌های قندی مانند نوشابه، آبمیوه و نوشیدنی‌های ورزشی باید محدود یا اجتناب شود. فرزندان خود را تشویق کنید که در عوض آب بنوشند.

 1. تنقلات سالم را انتخاب کنید: میان وعده های سالم مانند میوه های تازه، آجیل، ماست و کراکر غلات کامل را ارائه دهید. از خوردن تنقلات فرآوری شده مانند چیپس، کلوچه و آب نبات خودداری کنید.
 2. برچسب‌های مواد غذایی را بخوانید: به کودکان خود بیاموزید که برچسب‌های مواد غذایی را بخوانند و به دنبال غذاهایی بگردند که قند، نمک و چربی اشباع کمتری دارند. اگر آن ها هنوز به سن خواندن و نوشتن نرسیده اند، پیشنهاد می شود آن ها را خودتان بخوانید.

 1. فست فود را محدود کنید: