بیایید با یکدیگر رو راست باشیم! اکثر ما در زمانی که کودک بودیم و به مدرسه می رفتیم، از نوشتن تکالیف خود متنفر بودیم! همیشه تکالیف زمان زیادی را از ما می گرفتند و به ما اجازه نمی دادند تا با خوشی و بدون هیچ دغدغه ای، از زمان های استراحت خود بیشترین بهره را ببریم.

حال که بزرگتر شده ایم و خود دارای فرزند شده ایم، می دانیم که برخی از آن تکالیف (مخصوصا تکلیفی که در سال های دوران ابتدایی داشتیم) بسیار به درد ما در زندگی روزمره می خورند و برای داشتن یک مسیر هموار تر نیاز هستند. همچنین، حتی در صورت کاربردی نبودن آن تکالیف، به اتمام رساندن و یادگرفتن آن ها در تعیین سرنوشت ما تاثیر گذار هستند.

اگر کودک شما نیز در انجام تکالیف خود تنبلی به خرج می دهد و یا اینکه تمرکز کافی برای انجام آن ها را ندارد و از شما در انجام تکالیفش کمک می خواهد، نگران نباشید! در این مقاله کامل و مفصل قصد داریم تا با بررسی نکات متعددی برای رفع مشکلات بالا، مسیر تحصیلی فرزند شما را هموار تر کنیم.

راهکارهای ترویج کودکان به انجام تکالیف در منزل